Baza wiedzy

jednorazowa amortyzacja w 2011

04.03.2011 - 10:58

W 2011 roku zmniejsza się sumaryczna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych przysługujące podatnikom rozpoczynającym w danym roku działalność oraz tzw. małym podatnikom, czyli podmiotom których przychód w 2010 roku nie przekroczył (z kwotą należnego VAT) 4 736 000 zł.

Obowiązujący przez prawie dwa lata przepis podwyższający limit do 100 tys. Euro niestety nie został przedłużony i wracamy do przepisów w starym brzmieniu, czyli limitu w wysokości 50 tys. Euro. Po przeliczeniu na złote jest to kwota 197 000 zł.

Czyli suma wszystkich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których wartość początkowa przekraczała 3500 zł nie może być większa niż kwota limitu. UWAGA - Z jednorazowej amortyzacji są wyłączone samochody osobowe oraz wartości niematerialne i prawne.

czytaj cały
zmiany Vat dla ryczłtowców

27.02.2011 - 13:31

W nowelizacji ustawy znalazł się zapis o wzroście stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych do 6,5%. Jednak ze względu na zastosowanie trzyletniego okresu przejściowego, do końca 2013 roku ryczałt będzie wynosił 7%. Pomimo założeń uproszczenia przejścia na Vat na zasadach ogólnych, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem:

1) dokonania w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20 000 zł, oraz

2) dokonania zgłoszenia rejestracyjnego ( art. 96 ust. 1 i 2), oraz

3) prowadzenia ewidencji ( art. 109 ust. 3).

4. Rolnik ryczałtowy, który zamierza zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 3, jest obowiązany prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1, przez okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc od którego rolnik ten rezygnuje ze zwolnienia.

W ustawie znalazł się zapis o wzroście stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych do 6,5%. Jednak ze względu na zastosowanie trzyletniego okresu przejściowego, do końca 2013 roku ryczałt będzie wynosił 7%. Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem:

1) dokonania w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20 000 zł, oraz

2) dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2, oraz

3) prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3.

4. Rolnik ryczałtowy, który zamierza zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 3, jest obowiązany prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1, przez okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc od którego rolnik ten rezygnuje ze zwolnienia.

czytaj cały

Skontaktuj się z nami

zadzwoń:

509 680 664

lub napisz:

info@euroconsultant.pila.pl