Oferta - Usługi kadrowo-płacowe

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej ( … ) nie ma sensu żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej"

Henry Ford

Oferta - Usługi kadrowo-płacowe

Kapitał ludzki to najcenniejszy kapitał, który wymaga wyjątkowej troski. Rzetelne rozliczenia finansowo-kadrowe oraz starannie prowadzona dokumentacja kadrowa z zachowaniem poufności danych to warunek konieczny dobrych relacji między pracodawcą a pracownikami. W związku z tym, dbając o sukces naszych klientów, proponujemy Państwu kompleksową obsługę kadrowo-płacową.

 

Świadczymy usługi w zakresie:

kadry:
 • zakładanie, kompletowanie,  prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników zatrudnianych przez Zleceniodawcę oraz innych dokumentów kadrowych Zleceniodawcy,
 • weryfikowanie prowadzonej przez Zleceniodawcę ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników,
 • sporządzanie standartowej dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy  a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy,
 • analizowanie dokumentacji osobowej i na jej podstawie ustalenie braków w dokumentacji,
 • ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji kart urlopowych,
 • sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS,
 • prowadzenie ewidencji i sporządzenie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie,
 • kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • sporządzenie informacji dla pracowników o przysługującym urlopie wypoczynkowym, okresie wypowiedzenia,
 • przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu druków zgłoszenia, wyrejestrowania, zmian;
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,

 

płace:
 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących u Zleceniodawcy składników wynagrodzeń,
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu
 • sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA),
 • ustalanie  świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.),
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego  oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • powadzenie kart zasiłkowych,
 • sporządzanie list płac - ryczałt samochodowy.

Skontaktuj się z nami

zadzwoń:

509 680 664

lub napisz:

info@euroconsultant.pila.pl